Koszykówka to nasza pasja.

"Dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa"                                                                                                       

Michael Jordan

.

URLOP

W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM URLOPEM ZARZĄDU KLUBU OD 30.07.-16.08.2018 ROKU PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI:
DOSTARCZENIEM DOKUMENTÓW ZWIĄZANYCH Z OBOZEM ORAZ
WYSŁANIEM INFORMACJI DOTYCZĄCEJ TRENOWANIA SYNA W ROZGRYWKACH LIGOWYCH 2018/2019.

.

WAŻNE

BARDZO WAŻNE !!!
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOSTARCZENIA KARTY OBOZOWEJ ORAZ REGULAMINU OBOZU PODPISANEGO PRZEZ UCZESTNIKA I RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA NAJPÓŹNIEJ DO 29 LIPCA 2018 ROKU. 
DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE DO TRENERA LUB DO SKRZYNKI KLUBOWEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA HALI MOSIR PRZY UL. NABRZEŻNEJ 34 NA DRZWIACH KANTORKA STK NOWY SĄCZ.
OSOBY KTÓRE NIE DOSTARCZĄ W/W DOKUMENTÓW W TERMINIE BĘDĄ MUSIAŁY DOSTARCZYĆ JE OSOBIŚCIE 19.08.2018 ROKU DO WĘGIERSKIEJ GÓRKI ORAZ BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTA ZWIĄZANE Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLUBU W STOSUNKU DO URZĘDÓW NADZORUJĄCYCH NASZ OBÓZ. DLATEGO PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ INFORMACJI.
TA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZKOWA 

.

WAŻNE !!!

BARDZO WAŻNA INFORMACJA!!!
PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z OŚWIADCZENIEM RODZICÓW NA ZEBRANIU PROSIMY NAJPÓŹNIEJ DO 31.07.2018 ROKU POINFORMOWAĆ ZARZĄD KLUBU STK NOWY SĄCZ CZY SYN BĘDZIE DALEJ TRENOWAŁ I GRAŁ W KLUBIE W SEZONIE 2018/2019. JEŻELI PO TYM TERMINIE KTOŚ ZGŁOSI SYNA DO ROZGRYWEK BĘDZIE PONOSIŁ WSZYSTKIE KOSZTA DOTYCZĄCE: UBEZPIECZENIA, LICENCJI I WPISOWEGO.
PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ INFORMACJI.
Z POWAŻANIEM ZARZĄD KLUBU I TRENERZY.

Czytaj dalej

Partnerzy

1
2
3
4
5
6
7

STK

Copyright © 2018. Sądeckie Towarzystwo Koszykarskie